قیمت بازارقیمت نمایندگی
ام وی ام
سال تولیدمدل خودروتیپ خودروقیمت بازارقیمت نمایندگی
1395110 چهار سیلندرچهار سیلندر20,700,00022,410,000
1395110s سه سیلندرکامفورت28,500,00030,954,000
1395110s سه سیلندرلاکچری30,500,00033,064,000
1395315 هاچ بکاسپورت لاکچری46,200,00047,200,000
1395315 هاچ بک44,000,00044,079,000
1395315 هاچ بک اسپرتاسپورت45,000,00046,189,000
139553038,500,00044,510,000
1395550اتوماتیک59,500,00061,218,000
1395550دنده ای - لاکچری54,492,000
1395550دنده ای53,500,00053,462,000
1395550اتوماتیک - لاکچری60,400,00062,248,000
1395x33اتومات70,000,00073,660,000
1395x33اسپورت77,000,00076,889,000
1395x3375,000,00074,889,000
1395x33دنده‌ای66,000,00066,460,000
1395آریزو 5لاکچری68,000,00069,401,000
1395آریزو 5اکسلنت73,000,00074,551,000
1395آریزو 5دنده‌ای59,700,000
1395تیگو 5لاکچری88,000,00092,296,000
1395تیگو 5MT77,700,000
1395تیگو 5Comfortable84,700,000
1395تیگو 5اکسلنت95,000,00097,446,000
1395تیگو 5 اسپرتلاکچری92,000,00094,150,000
1395تیگو 5 اسپرتاکسلنت97,000,00099,300,000