قیمت بازارقیمت نمایندگی
ایسوزو
سال تولیدمدل خودروتیپ خودروقیمت بازارقیمت نمایندگی
1395دی مکس128,000,000118,060,000
1395دی مکساتاق جدید136,000,000
2016گوناگونمینی بوس مدل سحر153,442,000