قیمت بازارقیمت نمایندگی
برلیانس
سال تولیدمدل خودروتیپ خودروقیمت بازارقیمت نمایندگی
1395H220اتوماتیک44,500,00044,400,000
1395H220 دنده ای39,000,00038,950,000
1395H230دستی39,000,00038,950,000
1395H230 اتوماتیک44,500,00044,400,000
1395H2L118,000,000121,200,000
1395H320اتوماتیک56,500,00050,990,000
1395H320 دنده ای48,700,00046,200,000
1395H330اتوماتیک57,000,00054,220,000
1395H330 دنده ای47,000,00044,380,000
1395V582,000,00099,900,000