قیمت بازارقیمت نمایندگی
بی ام و
سال تولیدمدل خودروتیپ خودروقیمت بازارقیمت نمایندگی
2016220i کوپهکوپه269,000,000289,900,000
2016320iنیمه فول230,000,000269,100,000
2016320iفول270,000,000336,000,000
2016320iفول - کیت M330,000,000349,600,000
2016320iلاکچری320,000,000339,400,000
2016328iگرن توریزمو365,000,000379,800,000
2016328iفول - کیت M365,000,000379,800,000
2016328i GT370,000,000379,800,000
2016328i GTکیت M350,000,000376,413,000
2016420i کوپهکوپه ( لاکچری )365,000,000380,000,000
2016420i گرن کوپهلاکچری360,000,000374,900,000
2016420i گرن کوپهاسپورت355,000,000345,930,000
2016428i کروککابریو380,000,000413,900,000
2015428i کوپهکابریو355,000,000418,900,000
2016428i گرن کوپهلاکچری385,000,000380,300,000
2016428i گرن کوپهاسپورت365,000,000
2016428i گرن کوپهکیت M360,000,000369,900,000
2016520iفول320,000,000339,000,000
2016520iفول - کیت M340,000,000379,500,000
2016528iتیپ 1430,000,000434,900,000
2016528iفول با بال عقب415,000,000449,900,000
2016528iتیپ 1350,000,000419,800,000
2016528iتیپ 2340,000,000409,800,000
2014760Liفول2,500,000,000
2016i8فول1,350,000,000
2015i8فول1,200,000,000
2014M6فول2,150,000,000
2016X1 18تیپ 18210,000,000247,790,000
2016X1 25Exclusive314,900,000
2016X1 25پریمیوم334,900,000
2016X1 25اینوویشن329,900,000
2015X1 28کیت M320,000,000367,400,000
2016X1 28310,000,000308,000,000
2015X3 28340,000,000369,000,000
2016X3 28اسپورت375,000,000389,900,000
2016X3 28پریمیوم395,000,000399,900,000
2017X4 28فول430,000,000459,900,000
2016X4 28فول415,000,000449,900,000
2016X4 28کیت M400,000,000426,800,000
2016Z4 20کیت M334,000,000334,048,000
2016Z4 28کیت M3,705,000,000369,000,000