قیمت بازارقیمت نمایندگی
آلفارومئو
سال تولیدمدل خودروتیپ خودروقیمت بازارقیمت نمایندگی
20154Cفول570,000,000540,000,000
20164Cفول580,000,000580,000,000
2016جولیتانیمه فول152,000,000
2015جولیتافول161,000,000159,500,000
2016جولیتافول165,000,000171,000,000
2016میتونیمه فول123,000,000
2015میتوفول135,000,000137,000,000