13,100
سفید
دستی
تهران
18,900,000
58,000
سفید
دستی
وانت پراید تمیز
اصفهان
13,000,000
4,800
مشکی
دستی
این وانت صفر برای استخدام در جایی خریداری شد که استخدام صورت نگرفت و سالم و بی عیب می باشد. 13000000نقد و 6500000 چک برای خرداد 96
تهران
19,500,000
4,000
سفید
دستی
پرايد سواري
تهران
18,200,000