مازندران (پلاک ملی)
 • قیمت خودرو

  • 5500000 تومان
 • رنگ خودرو

  • بیرون:سفید
  • داخل:انتخابی
 • اطلاعات فنی

  • کارکرد:167000 کیلومتر
  • دنده:دستی
  • سوخت:بنزین
 • وضعیت بیمه

  • بیمه ثالث:1396/2/2 - 10 سال تخفیف
  • بیمه بدنه:
 • توضیحات

  سند تک برگ/ گلگیر سمت شاگرد رنگ شدگی

1381 پیکان گوناگون

 • 5500000 تومان
 • 167000 کیلومتر