153,000
نوک مدادی
دستی
فنی سالم، بدنه عقب جلو سقف و ستون سالم بدون ضربه، رنگ شدگی کامل بخاطر آفتاب سوختگی رنگ، تودوزی فابریک و در حد نو، فرمان هیدرولیک، آینه های تاشو فابریک برقی، لاستیک در حد، بیمه و معاینه فنی یک سال و 8 سال تخفیف بیمه.
تهران
12,400,000
265,000
نوک مدادی
دستی
فنی سالم / 13سال تخفیف بیمه / دور رنگ
تهران
7,700,000
400,000
زرشکی
دستی
یک سال بیمه، دوازده سال تخفیف بیمه، بدون تصادف و خط و خش، لاستیک هفتاد درصد، فرمون هیدرولیک، آینه ها برقی.
تهران
12,500,000
400,000
زرشکی
دستی
یک سال بیمه، دوازده سال تخفیف بیمه، بدون تصادف و خط و خش، لاستیک هفتاد درصد، فرمون هیدرولیک، آینه ها برقی.
تهران
12,500,000