180,000
سرمه ای
اتومات
ماشین دور رنگ میباشد / تماس بعد از ظهر
تهران
25,000,000
39,000
نوک مدادی
اتومات
تودوزی سالم وفابریک .موتور گیربکس سالم .اتاق بدون سروصدا ،پوسیدگی ندارد.
اصفهان
27,000,000