15,000
سفید
دستی
تهران
61,000,000
11,000
آبی
اتومات
بدون رنگ، گارانتی 150000تا،فول شرکتی، سنسور باران، کروز...
تهران
57,000,000
6,000
بژ
اتومات
تهران
66,000,000