تهران (پلاک ملی)
 • قیمت خودرو

  • 58000000 تومان
 • رنگ خودرو

  • بیرون:سفید
  • داخل:خاکستری
 • اطلاعات فنی

  • کارکرد:162000 کیلومتر
  • دنده:دو حالته
  • سوخت:بنزین
 • وضعیت بیمه

  • بیمه ثالث:1395/12/20 - 2 سال تخفیف
  • بیمه بدنه:

1386 مزدا 3 (مونتاژ)

 • 58000000 تومان
 • 162000 کیلومتر