120,000
کرم
دستی
فوری فروشی ،فنی بشرط،فوق العاده تمیز،تودوزی نو،لاستیک ۸۰%،
تهران
21,000,000