تهران (پلاک ملی)
 • قیمت خودرو

  • 75000000 تومان
 • رنگ خودرو

  • بیرون:سفید
  • داخل:اطلسی
 • اطلاعات فنی

  • کارکرد:380000 کیلومتر
  • دنده:دستی
  • سوخت:دیزل
 • وضعیت بیمه

  • بیمه ثالث:1395/12/17 - 5 سال تخفیف
  • بیمه بدنه:

2007 ایسوزو گوناگون

 • 75000000 تومان
 • 380000 کیلومتر