280
سفید
دستی
ایسوزو 8 تنی کاملا سالم فروش به دلیل تغییر شغل
زنجان
75,000,000
380,000
سفید
دستی
تهران
75,000,000