130,000
سفید
دستی
دارای معاینه فنی
تهران
25,000,000
140,000
سفید
دستی
بیمه کامل 6سال تخفیف صندلی ها چرم کفدوزی شده فقط درب عقب به اندازه 20 سانت رنگ شده
مازندران
25,000,000