صفر
سفید
اتومات
فروش فوری / دعوت نامه صادر شده / قیمت توافقی
تهران
60,000,000
صفر
سفید
اتومات
فروش فوری / دعوت نامه صادر شده
تهران
63,000,000
صفر
سفید
اتومات
فروش حواله خودرو BYD - S6 / دعوت نامه صادر گردیده / تحویل حداکثر یک ماه پس از تکمیل وجه
تهران
65,000,000