صفر
سفید
دستی
اصفهان
48,500,000
13,000
نوک مدادی
دستی
روكش صندلي چرمي-بيمه بدنه فول-شيشه دودي-كف پوش
تهران
48,000,000
12,900
نوک مدادی
دستی
روكش صندلي فابريك وچرمي-بيمه بدنه فول-شيشه دودي آلماني-كف پوش-بسيار تميز-فقط مصرف كننده-پول لازم
تهران
48,000,000